Wynajem samochodów Warszawa tanio a istota transportu międzynarodowego

2019-03-19

Wynajem samochodów Warszawa tanio


W przypadku transportu międzynarodowego 64,1% wszystkich pojazdów ciężarowych jest w przedsiębiorstwach, których flota liczy nie więcej niż 20 samochodów. Można przypuszczać, że udział małych firm w oferowanej na rynku mocy przewozowej jest jeszcze większy, dlatego oprócz przedsiębiorstw zajmujących się transportem międzynarodowym działają także inne firmy, które ze względu na charakter swojej działalności zazwyczaj posiadają mniejszą liczbę samochodów. Ocenia się, że w 2010 roku było w Polsce 119 856 takich przedsiębiorstw, w tym 68 500 firm transportu krajowego i 51 356 przedsiębiorstw korzystających z samochodów do 3,5 tony, na które nie potrzeba posiadać licencji, jeżeli chodzi o wynajem samochodów Warszawa tanio http://www.4rent.waw.pl.


W najmniejszych firmach właściciele starają się na bieżąco śledzić zmiany prawne, pełnią również funkcję kierowców, więc nie mają na to za bardzo czasu. Z reguły dowiadują się o nowych regulacjach od klientów, zrzeszenia transportowego lub innych kierowców. Czasami biorą również udział w szkoleniach. W przedsiębiorstwie świadczącym usługi wyłącznie na rzecz większej firmy transportowej, właściciele uważają, że ich firmy mają robić to, co robi najlepiej, czyli transportować towary. Kolejną ciekawą kwestią są stosunkowo wysokie w porównaniu do innych branży koszty dostosowywania się do regulacji. Rozliczanie czasu pracy kierowców jest praktycznie niemożliwe bez odpowiedniego oprogramowania, a i tak wymaga to pracy ludzkiej. Wyliczanie delegacji dla kierowców jest także bardzo pracochłonne, jeżeli chodzi o wynajem samochodów dostawczych Warszawa tanio.


Przepisy podatkowe dla branży także są bardzo specyficzne, co ma wpływ na wzrost kosztów i rozbudowanie funkcji administracyjnych. Wśród ostatnich zmian prawnych, które wzbudzały najwięcej emocji, zdecydowanie wyróżnia się niemiecka ustawa o płacy minimalnej, która zakłada, że każdy kierowca za każdą godzinę pracy na terenie Niemiec powinien otrzymywać minimalne godzinowe wynagrodzenie obowiązujące w Niemczech (obecnie 8,5 Euro). Właściciele firm transportowych zgodnie uznali, że jeśli niemiecka ustawa zacznie być egzekwowana, to będzie się to wiązać ze znaczącymi zmianami we funkcjonowaniu ich firm. Wspomniana ustawa niemiecka jest dobrym przykładem bardzo wolnej reakcji polskiego ustawodawcy. Politycy późno włączyli się w obronę interesu polskich przewoźników w UE, a w dodatku nie mają żadnego planu działania w kwestii funkcjonowania przedsiębiorstwa na wypadek utrzymania niemieckich przepisów w mocy przez unijne instytucje w aspekcie sprawdzonego wynajmu samochodów w Warszawie.


Podobnie jest w innych ważnych dla przewoźników kwestiach reakcja ustawodawcy czy urzędników na zmieniające się warunki jest poważnie opóźniona, a o projektach zmian mówi się zwykle dopiero wtedy, gdy skala szkód w branży jest już niemożliwa do zignorowania. Transport jest elementem infrastruktury społeczno – gospodarczej, która jest postrzegana jako wyszczególniona część systemu społeczno – gospodarczego. Infrastruktura ta obejmuje transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną i ochronę środowiska naturalnego, określane jest to łącznie jako infrastruktura gospodarcza oraz naukę, oświatę, opiekę społeczną i zdrowotną, kulturę i rekreacje, które określane są mianem infrastruktury społecznej. Zadaniem infrastruktury jest zagwarantowanie podstawowych warunków rozwoju systemu społeczno – gospodarczego, jako całości oraz rozwoju pozostałych podsystemów. Wiele definicji infrastruktury podkreśla decydujące znaczenie transportu w tworzeniu tych warunków. I tak przykładowo, infrastrukturę definiuje się jako podstawowy kapitał społeczny, który jest zawarty w drogach oraz w innych systemach transportowych i komunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, energię i w innych usługach publicznych. Podstawą takiej interpretacji jest założenie, że infrastruktura służy zwłaszcza mobilności ludzi, przepływowi materii i energii oraz dyfuzji informacji, a transport spełnia w tych dziedzinach ważną rolę.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018