Rynek usług turystycznych a ubezpieczenie w podróży

2019-01-10

Rynek usług turystycznych to wiele aspektów. Ubezpieczenie w podróży zasługuje na szczególną uwagę!


Rynek pozwala uczestnikom na wspólne spotkania, aby przedstawić oferty warunków sprzedaży, a w efekcie zawrzeć umowę kupna-sprzedaży. Rynek usług transportowych jest zakwalifikowany do kategorii ekonomicznej o charakterze przestrzennym i dynamicznym. Zalicza się on do podstawowych pojęć i struktur funkcjonujących w teorii i praktyce transportu ukierunkowanego na ubezpieczenie w podróży http://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne . Jest to miejsce, gdzie stykają się popyt na usługi transportowe z ich podażą. Rynek usług transportowych określić można jako obszar obrotu usługami przewozowymi, w którym zleceniodawcy i zleceniobiorcy wzajemnie oddziałują na siebie, jednocześnie kształtując popyt i podaż. Podmioty będące na rynku usług transportowych zakładają przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne, użytkownicy transportu, a także jednostki zapewniające przepływ informacji na rynku na przykład giełdy transportowe.


Oddzielając rynek usług transportowych od innych rynków trzeba pamiętać, że tworzą go: producenci i konsumenci usług transportowych, jest to określony podmiot transakcji i wymiany, tak więc usługi transportowe sprzedawane i świadczone są przez różnych sprzedawców oraz operatorów gałęziowych, miejsca dokonywania zakupów i usług, to jest rynki lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe oraz rynek światowy, formy i mechanizmy bezpośredniego uzgadniania pomiędzy producentami, sprzedawcami oraz nabywcami warunków dochodzenia i powstawania transakcji, procesy, w których nabywcy i sprzedający usługi transportowe określają ich ceny i ilości oferowane do sprzedaży lub zakupu. Ma to jednocześnie zastosowanie, jeżeli chodzi o ubezpieczenie w podróży.


Główne cechy rynku usług transportowych to: niemożność wytworzenia usług transportowych na zapas. Jest to związane z niematerialnym charakterem oferowanych usług. Duże koszty stałe w procesie wytwarzania usług przemieszczania. Przed przystąpieniem do zaoferowania usług transportowych, przewoźnik musi ponieść koszty związane z zakupem, oraz z utrzymaniem taboru. Ponosi także koszty wynikające z posiadania własnej bazy transportowej. Mała elastyczność cenowa popytu na przewozy względem zmian dochodów i cen za usługi, oznacza to, że obniżenie cen za usługi transportowe nie zawsze wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na te usługi, sezonowość popytu oraz podaży, duże zróżnicowanie popytu i podaży oraz brak równowagi rynkowej ukierunkowanej na ubezpieczenie turystyczne. Funkcje rynku transportowego są odbiciem roli transportu w życiu gospodarczym państwa. Wyszczególnić można podstawowe funkcje rynku transportowego: realizacyjna, informacyjna, regulacyjna, weryfikacyjna, integracyjna, a także kreowania innych rynków. Rynek usług transportowych jest to miejsce, gdzie pasażer / załadowca może znaleźć idealną dla siebie ofertę. 


Gdyby rynek transportowy nie spełniał tej funkcji, nie mielibyśmy możliwości zorganizowania transportu, dlatego, że nie mielibyśmy dostępu do ofert różnych przewoźników. Dokonując poszukiwania połączeń transportowych, zgłaszamy w tym momencie zapotrzebowanie na konkretną usługę transportową. Wyniki naszych poszukiwań mogą zakończyć się takimi rezultatami jak: znalezienie kilkunastu ofert pochodzących od różnych przewoźników, a więc kierunek, który wybierzemy ma wiele dogodnych połączeń, więc popyt jest zrównany z podażą, znalezienie tylko dwóch oferty na danym kierunku, nie spełniających w pełni naszych oczekiwań, tak więc kierunek, który wybraliśmy nie jest dobrze skomunikowany z miejscem rozpoczęcia podróży.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018