Nieważność klauzul indeksacyjnych – odfrankowienie kredytu Skutkiem uznania, że klauzule indeksacyjne stanowią klauzule abuzywne, jest ich nieważność od chwili podpisania umowy

2021-03-04

O tym jakie argumenty przemawiają za unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego dowiesz się w tym wpisie. Kwestia ta jest aktualna tak dla kredytów indeksowanych, jak również w takim samym stopniu kredytów denominowanych (kwota kredytu w umowie w CHF). Wyrok Sądu potwierdza fakt powstania ogromnych nadpłat w spłatach kredytu (30-60% kwot dotychczas zapłaconych). Nieważność klauzul indeksacyjnych – odfrankowienie kredytu Skutkiem uznania, że klauzule indeksacyjne stanowią klauzule abuzywne, jest ich nieważność od chwili podpisania umowy. Akt II C 962/16, ➡ ustalił, że umowa kredytu zawarta przez kredytobiorców z mBank. W przypadku kredytu indeksowanego należy zatem rozważyć unieważnienie umowy kredytu indeksowanego i żądanie od banku zwrotu wszystkich dotychczas wpłaconych kwot. Co więcej, unieważnienie umowy kredytu anuluje również pozostałe zadłużenie kredytobiorcy, które sięga po 10-12 latach nawet 120% samego kapitału do spłaty. Informacja o ryzyku kursowym była przemilczana i marginalizowana, szczególnie przy prezentacji kwoty kapitału kredytu do spłaty. Tu przypomnę, że ten „nawis” trwale zawyża wysokość kredytu w CHF i tym samym wysokość comiesięcznych rat wyrażonych w CHF, i nie jest eliminowany poprzez spłatę rat bezpośrednio w walucie. Jednocześnie, skutkiem wyroku unieważniającego umowę kredytu może być anulowanie hipoteki i pozostałego do spłaty zadłużenia, które ma nielimitowany charakter. Sąd uznał, że klauzula o przeliczeniu kwoty kredytu na CHF przy jego udzieleniu oraz klauzula o przeliczaniu rat są niedozwolone. Odfrankowienie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy kredytu hipotecznego niedozwolonego postanowienia umownego. Sądy wydawały już wyroki przeciwko bankom, na podstawie ustaleń o nieważności umowy kredytu w CHF. Tutaj należy jednak wyjaśnić, że sprawa dotyczyła nie kredytu na zakup nieruchomości, ale kredytu (indeksowanego kursem CHF) na zakup produktów inwestycyjnych. - oprocentowanie kredytu - za cały dotychczasowy okres. Wyrok TSUE był wydany na tle sprawy, toczącej się przed polskim sądem, o kredyt indeksowany (przypominam, kwota kredytu w umowie w PLN). Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: “Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy“. Nie można bowiem „odfrankowić” kredytu, który formalnie, inaczej niż przy kredytach indeksowanych, był udzielony w walucie obcej. Spread, stanowi część nadpłaty przy każdej spłacanej przez frankowicza racie kredytu indeksowanego, której zwrotu możemy żądać od banku. – odejścia przy kredycie indeksowanym od ustawowej konstrukcji umowy kredytu, której elementem jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej. Przy kredycie indeksowanym rata kredytu jest wstępnie wyliczana we frankach szwajcarskich według kursu kupna, po czym następuje jej przeliczenie do złotówek według kursu sprzedaży. Odfrankowanie kredytu to jeden z najlepszych rezultatów, jakie można osiągnąć w trudnej sytuacji frankowicza. Skutkuje to ustaleniem, że bank nie był uprawniony do przeliczania spłacanych przez kredytobiorcę kwot rat kredytu wyrażonych w złotych polskich na franki szwajcarskie.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018