Ekran projekcyjny a elektroniczna obsługa obywatela

2019-01-10

Wiele urzędów decyduje się na ekran projekcyjny


Cały zakres wykorzystania elektronicznej obsługi obywatela jak i kontaktu z administracją jest zależne od rządu polskiego oraz samorządów. Zdecydowanie zmniejszenie do minimum kontaktów z administracją, pozwala obywatelom na zwiększenie wolnego czasu oraz zwiększa się poczucie świadczące o dobrze rozwijającym się społeczeństwie. Liczba pracowników administracji powinna być wystarczająca, aby sprawnie i niezawodnie były wykonywane wszystkie funkcje. Automatyzacja wszelkich rozwiązań oraz elektroniczne kontakty z administracją, to zdecydowanie czynniki rozbudowy percepcji polskiego państwa, które są bardzo przyjazne dla polskich obywateli. Ma to również zastosowanie, gdy decydujemy się na ekran projekcyjny https://abcprezentacji.pl/Ekrany-projekcyjne-k9/ .


Należy także pamiętać, że doskonałym rozwiązaniem administracyjnym jest także umożliwienie dokonywania opłat za wszelakie czynności administracyjne i wpłat przynależnych kwot za pośrednictwem banków płatności internetowych. Dzieje się tak wtedy, gdy określona jednostka administracyjna albo urząd, oferuje właśnie taką możliwość. Budowa infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych z pewnością zwiększa popularność płatności elektronicznych nad płatnościami gotówkowymi. Podczas planowanych działań administracyjnych, możliwość płacenia kartą albo telefonem w określonych urzędach jak jednostek samorządu terytorialnego, urzędach wojewódzkich czy również Policji. Takie płatności będą dokonywane poprzez terminale płatnicze albo przez bankowość mobilną.


Dokonywanie płatności bezgotówkowych w urzędach z całą pewnością przybliża ludzi do idei nowoczesnego państwa cyfrowego. Odpowiada ona idealnie klientom, którzy co raz chętniej i częściej płatności mobilnych i kart płatniczych. Natężenie płatności elektronicznych za te usługi świadczone przez administrację publiczną jest jednym z ważniejszych priorytetów programu Od papierowej do cyfrowej Polski, wtedy pomocny jest ekran projekcyjny. Takie działania przebiegają wielotorowo. Nasze Ministerstwo Rozwoju realizuje pewien program, który upowszechnienia płatności elektronicznych wykonywanych za pomocą kart płatniczych oraz kart kredytowych w terminalu płatniczym w organach administracji publicznej. Ten projekt jest skierowany do niemal wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast, gmin i starostw powiatowych. Nadejście elektronicznych płatności zostało szybko zasygnalizowane podczas omawiania trzeciego etapu na drodze do administracji elektronicznej.


Warunkiem skutecznego początku procesu decyzyjnego w urzędzie będzie złożenie wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty skarbowej i podpisania się na określonym dokumencie. Bardzo istotne na tym etapie jest założenie, że mamy już w posiadaniu unormowania prawne sankcjonujące podpis elektroniczny. Ten element ten jest niezwykle konieczny, aby móc zrezygnować z tego fizycznego dokumentu. Dużą pomocą okazuje się dodatkowo ekran projekcyjny. Natomiast transfer informacji z elektronicznych deklaracji do systemu powinien odbyć się z zachowaniem zasad całkowitego bezpieczeństwa. Za bardzo ważną zasadę powinno się uznać bezpieczeństwo serwera WWW, na które składają się bowiem trzy zagadnienia. Zabezpieczenie serwera WWW oraz zgromadzonych na nim danych. Ten proces będzie można podzielić na etapy czyli zabezpieczenie samego komputera z wykorzystaniem powszechnych mechanizmów obronności oraz zminimalizowanie takiej liczby usług wszak dostępnych przez komputer, na którym serwer WWW jest włączony, należy się też upewnić, że dostęp do tego serwera w celach administracyjnych odbywa się z użyciem narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo. Drugim etapem, jest zabezpieczenie informacji przekazywanych między serwerem, a użytkownikiem. Trzeci ważny element to, zabezpieczenie komputera użytkownika. 


Zaznacza się, że bezpieczną metodą jest także korzystanie z dobrych usług specjalizowanych centrów autoryzacji transakcji, są to tak samo komercyjne centra jak i funkcjonujące banki w takim systemie on-line. Taka płatność może też zostać wówczas dokonana zarówno z wykorzystaniem karty płatniczej realnej jak również wirtualnej. Także możliwe są zastosowania oparte o elektroniczne banknoty bądź elektroniczne portmonetki. To bezpieczeństwo takich transakcji może być oparte bowiem na szyfrowaniu połączeń jak i na stosowaniu techniki ślepych podpisów. Wprowadzanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa, jego organów i całego społeczeństwa. We współczesnym świecie od sektora publicznego wymaga się porzucenia biurokratycznych mechanizmów załatwiania spraw na rzecz nowoczesnych i innowacyjnych działań, to jest e-administracji, której celem jest likwidacja barier, wyjście na przeciw oczekiwaniom oraz potrzebom społeczeństwa. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi współczesna administracja, jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. E-administracja niesie za sobą niewątpliwie liczne korzyści, ale i zagrożenia. Wykorzystanie nowoczesnej technologii pozwala jednak na uproszczenie i optymalizację procedur administracyjnych, zwiększenie jakości oferowanych usług przy jednoczesnej redukcji kosztów .  

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018