Dobry ortodonta a cele przedsiębiorstwa

2019-01-03

Dobry ortodonta powinien współpracować z menadżerem


Precyzyjne przedstawienie wszystkim pracownikom celów powinno być połączone z wyznaczaniem określonych zadań do wykonania, sprawdzeniem, czy na pewno wszystkie te elementy są dobrze przez nich zrozumiane. Należy też dokładnie omówić te kwestie, dlaczego są postawione takie, a nie inne wymagania - dobry ortodonta http://dobryortodontawarszawa.pl/ ma tego świadomość. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, iż te cele zostały przez pracowników zaakceptowane i że każda osoba wyraża chęć do ich realizacji. Kluczowym celem tego procesu jest pomniejszanie dystansu, oraz luki pomiędzy zdefiniowanymi oczekiwaniami, a efektami wykonanej pracy przez dobrego ortodontę. Zrozumienie i akceptacja omówionych celów są bardzo ważne dla szybkiego rozpoczęcia działania. Od menedżera bowiem wymaga się, aby omówił wszelkie wątpliwości, zmotywował pracowników do działania, jak również, żeby wspierał w rozwijaniu przez podwładnych kompetencji i posiadanych umiejętności, które są potrzebne do spełniania założonych zamierzeń.


Na samym końcu, co jest równie ważne, należy rzetelnie sprawdzić, czy to wszystko zostało zrealizowane zgodnie z założonym planem w aspekcie dobry ortodonta a menadżer.


Rola ta jest niezwykle istotna w planowaniu rozwoju każdego zatrudnionego pracownika, który ciągle pracuje ze swoimi podwładnymi. Przekazuje on istotne informacje zwrotne, podsumowuje minioną przeszłość i ma również na uwadze przyszłość tych osób, które ocenia. Posiada adekwatne narzędzia, aby móc w codziennej pracy wpływać na swoich podwładnych dzięki prowadzonej rozmowie, motywowaniu, awansom czy też podwyżkom. To on, jako pierwszy potrafi dostrzec, jaka jest motywacja danego pracownika, czy spełnia się on w tym, co robi czy może wolałby zajmować się inną pracą, aniżeli wykonywaną obecnie. Dzięki wynikom takiej oceny menedżer w ułatwiony dla niego sposób podejmuje adekwatne decyzje, zatem posiada wskazówki, w jaki sposób zauważyć potencjał pracownika, oraz jak dostrzec wypalenie zawodowe. Osoba, która kieruje zespołem składającym się od kilku do dwudziestu osób, nie jest jednak kimś przypadkowym i rzuconym na głęboką wodę. Z założenia są to ludzie, którzy przeszli już solidną, długą ścieżkę kariery menedżerskiej i mają doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem w strukturze płaskiej.


Dobry ortodonta zdaje sobie sprawę, że są to głównie zespoły liczące średnio około dziesięć osób, chociaż zdarzają się takie miejsca w Polsce, gdzie funkcjonują bardzo małe, zaledwie kilkuosobowe oddziały. Skupienie uwagi na planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa wymaga podjęcia szeregu decyzji, co do tego, w jaki sposób rozwijać pracowników, w jaki sposób planować ich karierę zawodową w danym roku, w przyszłym, bądź też w perspektywie kilku kolejnych lat.


Zatem wspominając osobę dobrego ortodonty nie należy zapominać, że zakładane plany rozwojowe i sposób ich zdefiniowania wpływają w dużej mierze na realizację podstawowej strategii firmy. W planie rozwojowym przedsiębiorstwa zawierają się głównie: rozwój posiadanych umiejętności, zdobytej wiedzy oraz kompetencji. Jeżeli pracownicy rozwijają się z sukcesem w tych obszarach, wówczas stają się oni profesjonalistami w swojej dziedzinie. Kiedy w firmie pracownicy są profesjonalni, wpływa to zazwyczaj dobrze na efektywność procesów, co przekłada się na dużo niższe koszty i dużo wyższą wydajność pracowników w utrzymywaniu relacji klientów oraz w pozyskiwaniu nowych. Następuje również wzrost ogólnej satysfakcji zatrudnionych pracowników, co znajduje swój oddźwięk w lepszych efektach realizacji założonych celów indywidualnych ukierunkowanych na dobrego ortodontę. W konsekwencji to właśnie powoduje zdecydowanie wyższą efektywność finansową w realizacji przyjętych priorytetów strategicznych czy operacyjnych. Kluczową wartością wspomagającą jest możliwość otrzymania od pracowników dodatkowych informacji oraz od menedżerów. Mogą one dotyczyć między innymi mobilności, stopnia znajomości języków, oczekiwanych aspiracji.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018