Coaching motywacyjny w XXI wieku

2018-11-23

Coaching motywacyjny to doskonałe uzupełnienie zarządzania relacjami międzyludzkimi!


Teorie treści są ukierunkowane na wyjaśnienie wewnętrznych przyczyn, które wyzwalają zachowania ludzi. Teorie procesu zajmują się nie tym, co wyzwala ludzkie działanie, ale tym w jaki sposób działania te mogą być uruchamiane, ukierunkowywane, podtrzymywane i wygłaszane.


Najbardziej znaną i najwcześniej sformułowaną teorią potrzeb jest teoria A.H. Maslowa, która zakłada, że potrzeby ludzkie ułożone są w strukturę hierarchiczną. Kiedy zaspokojone są potrzeby podstawowe, wówczas jednostka ,,rusza’’ w górę hierarchii. Należy podkreślić, że dopóki nagląca potrzeba nie zostanie zaspokojona, dopóty jest ona silnie oddziałującym motywatorem. Coaching motywacyjny http://tomaszkalko.pl/oferta/mowy-motywacyjne/ w tym aspekcie to doskonałe rozwiązanie.


Potrzeby ludzi w organizacji mają określoną hierarchię – ludzie podejmują prace zawodową w celu zaspokojenia pewnych, odczuwalnych potrzeb. A. Maslow nie tylko wyodrębnił pięć podstawowych potrzeb, ale również stwierdził, że dopóki potrzeba niższego rzędu nie jest zaspokojona, odwoływanie się do potrzeb wyższego rzędu ma ograniczony sens i niewielką skuteczność; może nawet wzbudzić irytację pracowników.


Teoria ta wszystkie zmienne związane z pracą dzieli na dwie grupy: czynniki higieny, inaczej określane jako czynniki podtrzymujące oraz motywatory. Czynniki higieny będące podstawowymi potrzebami człowiek w pracy, nie dostarczają motywacji same w sobie. Jedynie ich niezaspokojenie jest źródłem niezadowolenia. Najważniejszym czynnikiem higieny jest aspekt finansowy. W odniesieniu przedsiębiorczym nie powinniśmy pomijając kwestii coaching motywacyjny.


Firma powinna starać się spełnić oczekiwania finansowe swoich pracowników. Ludzie wymagają płacy, która będzie współmierna z ich oczekiwaniami, a brak podwyżek i nieatrakcyjny system wynagrodzeń wpływa na nich demotywująco.


Teoria Herzberga koncentruje się na wewnętrznych właściwościach pracy, które są czynnikami motywującymi. Dlatego postuluje wzbogacanie pracy, czyli poszerzanie jej w taki sposób, aby pracownik mógł odegrać większą rolę w planowaniu, realizacji i ocenie własnej pracy. Ma to również odwzorowanie do wspomnianego coachingu motywacyjnego. Teoria F. Herzberga przyczyniła się do rozwoju wiedzy na temat motywacji i motywowania pracowników, a co najważniejsze dzięki wyodrębnieniu motywacji skierowanej na pracę i podkreśleniu jej wyższości nad innymi motywami pracowników, wywarła również znaczący wpływ na menedżerów w uświadomieniu motywacji pracy w połączeniu z coachingiem motywacyjnym.


Teorie procesu określają w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Na ogół zalicza się do nich teorie wzmocnień, poznawcze, ustalania celów, sprawiedliwości i oczekiwań. Do najbardziej znanych teorii procesu należą: teoria oczekiwanej wartości V.H. Vrooma; teoria sprawiedliwego nagradzania J.S. Adama, teoria warunkowania instrumentalnego, określana jako teoria wzmocnień B.F Skinera oraz teoria wyznaczania celów E.A. Locka.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018